background

penzión Chata Zbojs

logotype

postel    parkovisko     jedlo     turistika     ski     plavanie     bowling     bezky     hojdacka

UBYTOVACÍ  PORIADOK

 

Chata Zbojská je ako ubytovacie zariadenie zaradená v kategórii PENZIÓN*. Klient, ktorý si prenajíma izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá tohoto ubytovacieho poriadku.

   
1.

V penzióne môžu byť ubytované osoby, ktoré boli riadne prihlásené. Za týmto účelom klient predloží pracovníkovi recepcie svoj platný doklad totožnosti. 

   
2.    Penzión poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zaraďovaní  ubytovacích a stravovacích zariadení.
   
3. Ak v rezervačnom liste ubytovania nie je dohodnuté iné , v deň nástupu sa klient ubytuje po 16.00  hodine, v deň odchodu je klient  povinný uvolniť izbu do 10.00 hodiny.
   
4. Klient súhlasí s tým ,že do jeho izby  počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania služobných povinností chyžná, údržbár,                 prípadne vedúci zariadenia.
   
5.  Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe, prípadné závady nahlásili prevádzkárovi.
   
6.  Zákaz fajčenia platí vo všetkých priestoroch penzióna, vrátane balkónov.
   
7.  Budova zariadenia sa uzatvára po 22.00 hod.
   
8.

Užívatelia ubytovacieho zariadenia  sú povinní:

 

a/ dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy

b/ dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod do 7.00 hod

c/ pri opustení izieb zhasnúť svetlo a izbu riadne uzamknú

   
9.  V ubytovacom zariadení je zakázané
 

a/           prijmať návštevy na izbách, ktoré nie sú ubytované v zariadení  

                /prihlásené na recepcii/

b/           robiť zmeny na vnútornom zariadení izieb, alebo spoločenských priestoroch

c/            používať na izbách vlastné elektrické spotrebiče

d/           vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do elektrických spotrebičov

              a elektrickej inštalácie

e/           vodiť psov, mačky, /iné zvieratá/ do ubytovacích priestorov penzióna

f/            vstupovať do ubytovacích priestorov v lyžiarkach a wibramovej obuvi

g/           vnášať športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradená lyžiareň

   
10. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené v areáli Chaty Zbojská ponechávať deti bez dozoru. Rodičia, resp. zákonní zástupcovia zodpovedajú za škody, ktoré by deti mohli spôsobiť na sebe, alebo zariadení.
   
11. Hosť, ktorý spôsobí škodu je povinný poškodenú vec uviesť do pôvodného stavu, alebo škodu nahradiť.
   
12. Klient je povinný dodržiavať pravidlá tohoto ubytovacieho poriadku.

 

V prípade jeho závažného porušenia vedenie zariadenia  má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

 

                  Zbojská , dňa 15.02.2013      

 

 

Andrej Dianiš

  konateľ 

 

                                                                                                    

Copyright © 2020  Chata Zbojská  | Všetky práva vyhradené

wifi free